Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

Szanowni Państwo,
w związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym oraz dwoma przypadkami zakażenia naszych uczniów,  które zakończyły się objęciem kwarantanną wszystkich uczniów i trenerów, będących w kontakcie z osobą zakażoną, oraz ich rodzin, w trosce o zdrowie Państwa dzieci i Państwa, podjęłam  decyzję, że w tym roku szkolnym nie zostanie zorganizowane uroczyste zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw.
Świadectwa uczniów pozostaną w sekretariacie szkoły do września i jeżeli sytuacja epidemiczna zostanie opanowana zostaną rozdane w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Odbiór świadectwa przed 1 września możliwy jest tylko w uzasadnionych i ważnych przypadkach, po wcześniejszym, telefonicznym poinformowaniu sekretariatu szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 263

Monika Gawryjołek
                             

W związku z zagrożeniem epidemicznym nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

W dniu 26.06.2020 r. będą zorganizowane krótkie spotkania uczniów klas ósmych z dyrekcją szkoły i wychowawcą, podczas których zostaną przekazane świadectwa (oryginał i kopia), pamiątkowe tablo oraz listy gratulacyjne, podziękowania i Złote Tarcze dla wyróżnionych uczniów.

Uczniowie (bez osób towarzyszących) wchodzą wejściem od parkingu na halę, dezynfekują ręce i po podpisaniu się w Księdze Absolwentów podchodzą do stolików oznaczonych imieniem i nazwiskiem. Po krótkim wystąpieniu dyrekcji szkoły i wychowawcy uczniowie odbierają swoje dokumenty i wychodzą drugim wyjściem z hali.

Po każdej klasie następuje dezynfekcja stolików.

Godziny zakończenia roku szkolnego klas ósmych:

8a – 8.30,

8b - 9.00,

8c – 9.30.

Uczniów obowiązuję strój galowy.

Uczniowie przynoszą własne długopisy do złożenia podpisu (imię i nazwisko) w Księdze Absolwentów.

Uczniowie mają zakryte usta i nos oraz przestrzegają odległości minimum 1,5 m oraz unikają gromadzenia się w większe grupy przed i po spotkaniu.

W przypadku nieobecności w dniu zakończenia roku szkolnego dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie szkoły.

       Wizyta naszej klasy 1c online w Muzeum Narodowym poświęcona była poznaniu kliku dzieł polskich pejzażystów. Podziwialiśmy przyrodę utrwaloną na obrazach Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Chełmońskiego, Tadeusza Makowskiego i Stanisława Wyspiańskiego. Pani edukatorka zwróciła naszą uwagę na barwy, których artyści użyli malując cztery pory roku. Zaskoczyło nas to, że tak wiele kolorów można użyć malując śnieg. Poza białym odkryliśmy żółty, pomarańczowy, niebieski, a nawet szary. To spotkanie ze sztuką było dla nas bardzo interesujące.

20200604_110352 (1)
20200604_111434
20200604_112152
20200604_112322
20200604_112712
20200604_113257
20200604_113808
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Oto krótka fotorelacja osiągnięć naszych reprezentantów i reprezentantek w roku szkolnym 2019/2020" Jesteśmy z Was bardzo dumni i trzymamy kciuki za sukcesy w nowym roku szkolnym :)

Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w Badmintonie dziewcząt, kat. Młodzież

II miejsce (29.10.19r).

 

badminton
badminton 2

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO
I OBIEKTÓW ZAMKNIĘTYCH (HALA, SALA GIMNASTYCZNA)
na terenie Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

obowiązujące od 18 maja 2020 do odwołania
            

1.    Boisko  i zamknięte obiekty sportowe są udostępniane  w  dni powszednie w godzinach 09.00 – 16.00 po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu z Dyrekcją Szkoły.

2.    Z boiska i obiektów zamkniętych mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane pod opieką trenera  w celu realizacji treningu sportowego.

3.    Do przeprowadzenia treningów udostępnia  się wyłącznie: halę i salę oraz bieżnię, boisko do piłki nożnej i koszykówki. Z korzystania wyłącza się plac zabaw, trybuny, ścieżkę gimnastyczną oraz piaskownicę.

4.    Zgłoszenia  prowadzenia zajęć treningowych  może dokonać  trener za pomocą poczty elektronicznej, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie dotyczy określonego obiektu, sprzętu, liczby osób i godzin treningu.     

5.    Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i stosowania zapisów niniejszego regulaminu.

6.    Na obiekcie może przebywać jedna grupa treningowa, w ustalonych godzinach.. Dopuszczalna liczebność grup:
1)    boisko szkolne - 14 osób + 2 trenerów;
2)    hala sportowa - 16 osób + 2 trenerów;
3)    sala gimnastyczna - 12 osób + trener.

7.    Uczestników zajęć  obowiązują stroje i obuwie sportowe.

8.    Szkoła nie udostępnia:
1)     szatni/przebieralni;
2)    węzła sanitarnego;
3)    źródełka wody.
(korzystanie z toalety możliwe jest w ściśle wyznaczonym miejscu)

9.    Za zawodników podczas treningu odpowiada trener. Wszyscy uczestnicy zajęć muszą przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego,  w tym:
1)    zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy zawodników i trenera podczas treningu, należy jednak pamiętać o tym obowiązku podczas przemieszczania się przed i po zajęciach);
2)    dezynfekcja rąk (przy wejściu i wyjściu z obiektu);
3)    zachowanie dystansu społecznego (odległości  2 m  pomiędzy ćwiczącymi);
4)    posiadania własnych napojów, których opakowania należy po zajęciach zabrać ze sobą.
10.     Za bezpieczeństwo ćwiczących i przydatność przyniesionego sprzętu odpowiedzialny jest
prowadzący zajęcia, który ma również obowiązek sprawdzić stan urządzeń przed rozpoczęciem ćwiczeń.

11.    Po każdych zajęciach wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami  będą dezynfekowane  podczas obowiązkowej,  co najmniej 15 minutowej przerwy. Używany podczas zajęć, przyniesiony osobisty sprzęt sportowy należy dezynfekować we własnym zakresie.

12.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń dyrekcji szkoły i jej pracowników.

13.    ZABRANIA się wspinania po jakichkolwiek konstrukcjach (ogrodzeniu, bramkach, koszach do koszykówki, drabinkach ), niszczenia urządzeń, zieleni, zaśmiecania terenu.

14.    ZABRANIA się na terenie obiektu wprowadzania psów, jazdy na rowerze, palenia tytoniu spożywania alkoholu.

15. Za umyślne zniszczenia odpowiedzialność ponoszą osoby korzystające z obiektów.

16. Uczestnikom zajęć łamiącym niniejszy regulamin wstęp na teren boiska i obiekty zamknięte zostanie wzbroniony.