Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.

KPZ.576.9.2020.BF

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o objęcie szczególną troską Państwa dzieci.

Wyjątkowo ważne jest zadbanie o zachowanie higieny osobistej oraz o ile jest to możliwe pozostawienie dzieci pod opieką w bezpiecznym miejscu ich zamieszkania. Apeluję, aby w tym czasie dzieci nie korzystały z miejsc użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi np. centra handlowe, miejsca rozrywki, place zabaw.

Pamiętajmy o tym, iż koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej odporności, osób starszych, zatem należy zadbać o ograniczenie kontaktów dzieci z osobami najbardziej narażonymi.

Zwracamy również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Proszę o korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji.

Jednocześnie zachęcam Państwa, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, do zainteresowania się i zaopiekowania osobami wymagającymi szczególnej troski - rodzicami, dziadkami, sąsiadami - w trudnym dla wszystkich czasie.

Mam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania, zrozumienie i współpraca, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

 

Z poważaniem

    Mazowiecki Kurator Oświaty /-/ Aurelia Michałowska

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

 

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

(Termin dostarczenia zaświadczeń o zatrudnieniu w ww. przypadku zostanie podany niebawem)

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

                   Szanowni Państwo,

 

          Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 16-25.03.2020 roku zajęcia lekcyjne są odwołane a szkoła będzie zamknięta.

          Dzieci w tych dniach ze względu na swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo rodziny powinny pozostawać w domu.

 

                                                   M.Gawryjołek

                                                 Dyrektor SP 263

Rodzice kandydata do klasy sportowej przedstawiają orzeczenie, ewentualnie zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o dobrym lub bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka. Dokument należy przedłożyć w sekretariacie szkoły lub tuż przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej.

Bez dostarczenia ww. dokumentu kandydat nie będzie mógł przystapić do testów.

 

Test umiejętności pływackich   

07.03.2020 r. r. (sobota)    godz. 8.30-9.45
pływalnia ul. Lindego 20
strój: kostium lub slipki kąpielowe, czepek, klapki, ręcznik

Ocena umiejętności pływackich, max 50 punktów.

     W przypadku braku oswojenia z wodą (dziecko odmawia wejścia do wody lub po wejściu do wody odmawia wykonania testu) kandydat otrzymuje 0 punktów i nie zalicza testu pływackiego.

 

Test sprawności ogólnej   

07.03.2020 r. r. (sobota)    godz. 12.00 
hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 263 ul. Szegedyńska 11 
strój: spodenki i koszulka gimnastyczna, obuwie sportowe (adidasy lub trampki)

Wyniki rozpatrywane w podziale na roczniki, max 50 punktów.

1) sprawnościowy tor przeszkód na czas;

2) skok w dal z miejsca;

3) bieg ciągły na czas (pokonanie dystansu 150 metrów).