Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

Od dnia 1.09.1999 r. po wdrożeniu reformy oświaty i przekształceniu dotychczasowych ośmioletnich szkół podstawowych w szkoły sześcioletnie oraz utworzeniu trzyletnich gimnazjów powstało Gimnazjum nr 8.

Od dnia 1.09.2000 r. Szkoła Podstawowa nr 263 wraz z Gimnazjum nr 8 tworzy Zespół Szkół nr 2 z oddziałami sportowymi.

W roku szkolnym 2001/2002 odbył się kapitalny remont szkoły. Odnowione sale lekcyjne wyposażone zostały w nowe meble, a w sali gimnastycznej powstała ścianka wspinaczkowa.

W roku szkolnym 2002/2003 przy naszej placówce wybudowano wielofunkcyjną halę sportową, a szkoła została objęta monitoringiem.

W 2004 r. oddane zostały do użytku nowoczesne, ogrodzone, oświetlone boiska sportowe ze 150 metrową tartanową bieżnią.

Od 1.09.2004 r. następuje zmiana numeru Zespołu Szkół nr 2 na Zespół Szkół nr 52, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 263 i Gimnazjum nr 78.

W listopadzie 2007 r. zmodernizowano monitoring. Poprzez wprowadzenie kamer do wnętrz budynku (korytarze, szatnie itp.) znacznie poprawiło się bezpieczeństwo.

26.11.2007 r. Gimnazjum nr 78 nadano imię Powstańców Wielkopolskich.
Dyrekcja wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na grobach powstańczych na Powązkach i Wawrzyszewie. W Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP została odprawiona uroczysta msza święta. Następnie na terenie szkoły odbył się apel. Pod wrażeniem przygotowanej imprezy byli licznie zgromadzeni goście, wśród których znaleźli się m. in.: burmistrz Zbigniew Dubiel, mazowiecki kurator oświaty Grzegorz Tyszko, przewodniczący Związku Dziennikarzy Polskich Stefan Bratkowski, przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz ojciec paulin Eustachy Rakoczy.
Gospodarz obchodów, dyrektor Zespołu Szkół nr 52 Jan Orłowski podkreślił wagę godnego imienia szkoły oraz roli tradycji w wychowaniu młodzieży. Przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą historii szkoły, a uczniowie gimnazjum oraz chór szkolny przygotowali część artystyczną.