Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

Zajęcia sportowe w SP nr 263
STRUKTURA ZAJĘĆ TRENINGOWYCH W KLASACH SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 263

 

Klasy 1-3 „b” i „c”
PŁYWANIE:
Uczniowie tych klas realizują:
•    zajęcia pływackie 3x w tygodniu po 60 min
•    wychowanie fizyczne dla uczniów klas sportowych 3 godziny w tygodniu wplecione w plan lekcji i prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego
•    wychowanie fizyczne w ramach edukacji wczesnoszkolnej 3 godziny w tygodniu
 
Klasy 4-7 „b”
BIATHLON - dyscyplina składająca się z dwóch konkurencji: biegu na nartach i strzelania z karabinu w pozycjach stojącej i leżącej.
Grupa biathlon realizuje:
•    zajęcia treningowe 3 x w tygodniu po 90 min, realizowane w terenie i na strzelnicy biathlonowej wplecione w zajęcia lekcyjne
•    zajęcia wychowania fizycznego 2 x w tygodniu po 90 min.
•    zajęcia w terenie 1 x w tygodniu po 90 min
Trening biathlonowy obejmuje m.in. zajęcia strzeleckie, biegowe, narciarstwo biegowe, jazdę na rolkach lub nartorolkach.
TAEKWONDO OLIMPIJSKIE - sport walki
Grupa taekwondo realizuje:
•    zajęcia treningowe 3 x w tygodniu po 90 min, wplecione w plan lekcji
•    zajęcia wychowania fizycznego 2 x w tygodniu po 90 min.
•    zajęcia w terenie 1 x w tygodniu po 90 min.

 

Klasy 4-7 „c”
PŁYWANIE:
Uczniowie tych klas realizują
•    zajęcia pływackie 5 x w tygodniu:
kl. 4 po 60 min.
kl. 5-7 po 90 min.
•    zajęcia wychowania fizycznego:
kl. 4-7  2x w tygodniu po 90 min.

PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY – TYLKO W KLASIE 7 „c”
•    trening pływacki – 5 x 90 min zawsze przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych
•    trening biegowy 1 x 90 min wpleciony z plan zajęć lekcyjnych
•    trening strzelecki 2 x 90 min na strzelnicy sportowej zawsze po zajęciach lekcyjnych
•    trening szermierczy 2 x 90 min zawsze po zakończeniu zajęć lekcyjnych
•    zajęcia z wychowania fizycznego 2 x w tygodniu po 90 min. (w tym 1x zajęcia biegowe w terenie)