Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie utworzymy 4 klasy pierwsze (2 oddziały ogólne i 2 oddziały o profilu sportowym).

Szkoła Podstawowa nr 263 jest szkołą położoną w pobliżu Lasku Bielańskiego i Lasku Lindego. W okolicy znajduje się Centrum Rekreacyjno-Sportowe z nowoczesną pływalnią, Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej oraz centrum multimedialne Mediateka, które swoją bogatą ofertą wspomagają działalność edukacyjną, kulturalną i sportową szkoły.

Nasza placówka jest szkołą publiczną z oddziałami ogólnymi i sportowymi. Rozwój fizyczny i sportowy naszych uczniów wspomagany jest poprzez współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym „G-8 Bielany”, który plasuje się co roku na najwyższych miejscach wśród klubów sportowych w Warszawie i Polsce. W ofercie klubu są różnorodne zajęcia pozalekcyjne rekreacyjno-sportowe, także dla dzieci najmłodszych.

Uczniowie korzystają z wielofunkcyjnej hali sportowej, hali pneumatycznej (w sezonie zimowym) boisk przy szkole, placu zabaw, świetlicy, biblioteki ze starannie wyselekcjonowanym księgozbiorem dla najmłodszych, stołówki oraz stale modernizowanych sal i pracowni lekcyjnych. Szkoła objęta jest monitoringiem.

Wszystkich uczniów obowiązuje jednolity strój uczniowski składający się z bawełnianej koszulki i bluzy z logo szkoły.

Nasza szkoła stawia duży nacisk na edukację i wychowanie. Realizując obowiązujące w szkole programy, dążymy do wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, edukacyjnego i sportowego naszych uczniów. O wysokiej jakości nauczania świadczy uzyskanie przez szkołę honorowego tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” nadanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasza szkoła dołączyła również do grona szkół, które otrzymały nadawany przez Prezydenta m.st. Warszawy Certyfikat „Wars i Sawa – Program Wspierania Uzdolnionych”.

Szkoła uczestniczy m.in. w projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła, edukacyjno-terapeutycznym Ortograffiti, w cyklicznych koncertach muzycznych, lekcjach muzealnych np. w Zamku Królewskim, Muzeum Narodowym, Muzeum Powstania Warszawskiego, w szerokiej ofercie zajęć Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej i Mediateki oraz w edukacyjnych programach filmowych i teatralnych.

Szkoła organizuje wycieczki po Warszawie, kilkudniowe wycieczki po Polsce oraz „Zielone szkoły”, w czasie których realizowany jest program nauczania. Ponadto uczniowie klas młodszych biorą udział w różnych programach m.in. „Szkoła z witaminą”, „Wiem co jem”, „Więcej wiem, mniej choruję”.

Prężnie działające Samorządy Uczniowskie i Szkolny Klub Wolontariatu organizują apele okolicznościowe, różne konkursy oraz akcje charytatywne propagując ideę wolontariatu. Kilka razy do roku dzieci zbierają słodycze, artykuły papiernicze i inne drobiazgi, które wysyłane są do domów dziecka. Poprzez zbiórki pieniędzy i żywności dla zwierząt, uczniowie wspomagają także schroniska.

Wszystkie klasy w naszej szkole prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę. Zapewniamy zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka. Dbamy o tradycje. Kształtujemy postawy tolerancji i poszanowania wobec drugiego człowieka. Wspieramy rodziców w wychowaniu.

Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki, a także pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego, którzy przyczyniają się do osiągania przez nich sukcesów na miarę możliwości. Uczniowie biorą także udział w licznych programach profilaktycznych dotyczących m.in. wykrywania wad słuchu, wzroku czy postawy oraz w licznych zajęciach prowadzonych przez pedagoga, psychologa, Straż Miejską i Policję.

Dzieci i rodzice będący w trudnej sytuacji życiowej otrzymują także pomoc materialną.

Klasy ogólne i sportowe w naszej szkole realizują ten sam program nauczania. Uczniowie klas 1-3 od pierwszej klasy uczestniczą w obowiązkowych zajęciach języka angielskiego i zajęciach komputerowych. Klasy sportowe 1-3 mają dodatkowo w planie lekcji trzy godziny zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznegoi trzy treningi pływackie.

Uczniowie w klasach 1-3 pracują w oparciu o podręczniki uwzględniające podstawę programową. Wszystkie te książeczki są kolorowe, ciekawe i dostosowane do możliwości wiekowych dzieci. Podręczniki są bezpłatne.

Edukacja najmłodszych uczniów polega na umiejętnym splataniu nauki z zabawą, aby w łagodny sposób wprowadzić ich w świat szkoły. W tym celu do potrzeb najmłodszych dzieci dostosowane zostały sale lekcyjne i świetlica, umieszczone na parterze budynku.

Aby umożliwić uczniom maksymalny rozwój, szkoła oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe, na których dzieci mogą rozwijać swoje zdolności, zdobywać wiedzę i umiejętności. Są to m.in. dla uczniów klas 1-3 gry i zabawy ruchowe, konsultacje z języka angielskiego, zajęcia wspomagające rozwój dziecka, koła zainteresowań, a dla uczniów klas 4-8 zajęcia plastyczne, chór, koła przedmiotowe i zainteresowań, zajęcia sportowe oraz konsultacje przedmiotowe.

Klasy 4-8 sportowe w zależności od profilu poza ogólnym planem nauczania realizują różne zajęcia treningowe. Klasa pływacka ma codziennie treningi na pływalni a klasa o profilu biathlon, /taekwondo po 6 godzin treningów tygodniowo w wybranej dyscyplinie.

Bogata oferta zajęć sportowych (klasy sportowe 1-3 o profilu pływanie, klasy sportowe 4-8 o profilu pływanie, taekwondo, biathlon, piłka ręczna, pięciobój nowoczesny – (od 7 klasy) idzie w parze z wysokim poziomem nauczania oraz prowadzeniem przedmiotowych zajęć pozalekcyjnych, które przygotowują uczniów do konkursów, w których laureaci reprezentują naszą placówkę w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich.

Najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne programy nauczania matematyki i języka polskiego. W poprzednich latach, kiedy obowiązywał ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty, nasi uczniowie uzyskiwali w tym egzaminie najwyższe wyniki w skali staninowej. Wyniki sportowe uczniów plasują szkołę na czołowych miejscach w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz na szczeblu krajowym m.in. w Mistrzostwach Polski w pływaniu, w Pucharze Polski w biathlonie, czy w zawodach ogólnopolskich i europejskich w taekwondo.

Każdego roku uczniowie naszej szkoły za osiągnięcia, wyniki w nauce i sporcie są wyróżniani i nagradzani.

Dla kandydatów do klas pierwszych sportowych wiosną każdego roku przeprowadzane są próby sprawnościowe. Kandydaci muszą posiadać bardzo dobry stan zdrowia poparty zgodą do uprawiania danej dyscypliny wydaną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Kandydaci do klas starszych powinni posiadać orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej oraz dodatkowo osiągać dobre wyniki w nauce i zachowaniu.

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się przy udziale systemu elektronicznego. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji wraz z opisem próby sprawności fizycznej znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Misją naszej szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego zdobywania wiedzy w warunkach bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Zapraszamy do naszej szkoły