Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

Poniżej podajemy planowane terminy pracy oddziału przedszkolnego w lipcu i sierpniu.

01-10.07.2020 r.

27.07-17.08.2020 r.

24-31.08.2020 r.

 

 

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki. 

 

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci, przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniono  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.

W obecnej sytuacji stanu epidemii od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie trzeba dostarczać wersji papierowej wniosku do szkoły.

Zmodyfikowany harmonogram:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22132_uproszczenie-zapisow-na-dyzury

 

DYŻUR WAKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2020

 

1. Termin dyżuru

Informujemy, że dyżur wakacyjny w naszej szkole będzie organizowany w terminie 20.07-07.08.2020 r. (II turnus).

Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

2. Zapisy na dyżur

Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będą prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych w harmonogramie pod adresem:

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

Jeżeli rodzic dziecka bierze udział w elektronicznej rekrutacji do szkoły podstawowej do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 może logować się w systemie obsługującym dyżur wakacyjny korzystając z hasła utworzonego systemie rekrutacyjnym.

 

Potwierdzeniemzapisu dziecka na dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.

 

3. Zajęcia

W czasie dyżuru wakacyjnego w Szkole Podstawowej nr 263 dzieci będą mogły brać udział w:

- zajęciach plastycznych;

- zajęciach muzycznych;

- zajęciach czytelniczych;

- grach i zabawach stolikowych: puzzle, gry planszowe, gry karciane, zabawy konstrukcyjne różnego rodzaju klockami;

- grach i zabawach ruchowych organizowanych w budynku szkoły oraz na świeżym powietrzu;

- seansach filmowych i teatralnych w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej i Mediatece

4. Posiłki, opłaty za posiłki, odwoływanie posiłków i zwrot za nieobecność dziecka

Nasi podopieczni będą mieli możliwość zjedzenia smacznych posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) w stołówce szkolnej.

Do wyboru rodzica pozostawiamy zakup I lub II wariantu.

 

Wariant I - PEŁEN ZESTAW (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Opłatę w wysokości:

Termin pierwszy 20-24.07.2020   kwota 55 zł

Termin drugi      27-31.07.2020 kwota 55 zł

Termin trzeci      03-07.08.2020 kwota 55 zł

Łącznie cały turnus kwota 165 zł

należy wpłacić na rachunek bankowy   08 1050 1025 1000 0091 3531 3766

(przy wpłacie na konto prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu:

opieka wakacyjna, imię i nazwisko dziecka, wariant …., turnus nr II, termin……)

lub opłacić osobiście u  p. Agnieszki Radeckiej (kuchnia) w godz. 8.00-14.00

 

Wariant II - TYLKO OBIAD W CENIE

Opłatę w wysokości:

Termin pierwszy 20-24.07.2020   kwota 36,50 zł

Termin drugi      27-31.07.2020 kwota 36,50 zł

Termin trzeci      03-07.08.2020 kwota 36,50 zł

Łącznie cały turnus kwota 109,50 zł

należy wpłacić na rachunek bankowy   08 1050 1025 1000 0091 3531 3766

(przy wpłacie na konto prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu:

opieka wakacyjna, imię i nazwisko dziecka, wariant …., turnus nr II, termin……)

lub opłacić osobiście u  p. Agnieszki Radeckiej (kuchnia) w godz. 8.00-14.00

 

Nieobecność dziecka i zwrot kosztów.

Nieobecność dziecka należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie danego dnia do godz. 8.30

(tel. 604526807).

Aby uzyskać zwrot kwoty za dni, w których dziecko nie było obecne na dyżurze Rodzic składa pisemną prośbę z wyszczególnieniem dni nieobecności. Zwrot należnej kwoty nastąpi po zakończeniu turnusu.

Zwroty nie będą rozpatrywane pozytywnie w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia.

 

5. Wszelkie dodatkowe informacje jak:

- harmonogram oraz zasady zapisów na dyżury wakacyjne,

- wykaz turnusów,

- wykaz dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

- wykaz telefonów pracowników urzędów koordynujących dyżury,

znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne