Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie utworzymy 1 oddział przedszkolny i  3 klasy pierwsze (1 oddział ogólny i 2 oddziały o profilu sportowym).

Szkoła Podstawowa nr 263 jest szkołą położoną w pobliżu Lasku Bielańskiego i Lasku Lindego. W okolicy znajduje się Centrum Rekreacyjno-Sportowe z nowoczesną pływalnią, Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej oraz centrum multimedialne Mediateka, które swoją bogatą ofertą wspomagają działalność edukacyjną, kulturalną i sportową szkoły.

Nasza placówka jest szkołą publiczną z oddziałami ogólnymi i sportowymi. Rozwój fizyczny i sportowy naszych uczniów wspomagany jest poprzez współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym „G-8 Bielany”, który plasuje się co roku na najwyższych miejscach wśród klubów sportowych w Warszawie i Polsce. W ofercie klubu są różnorodne zajęcia pozalekcyjne rekreacyjno-sportowe, także dla dzieci najmłodszych.

Uczniowie korzystają z wielofunkcyjnej hali sportowej, hali pneumatycznej (w sezonie zimowym) boisk przy szkole, placu zabaw, świetlicy, biblioteki ze starannie wyselekcjonowanym księgozbiorem dla najmłodszych, stołówki oraz stale modernizowanych sal i pracowni lekcyjnych. Szkoła objęta jest monitoringiem.

Wszystkich uczniów obowiązuje jednolity strój uczniowski składający się z bawełnianej koszulki i bluzy z logo szkoły.

Nasza szkoła stawia duży nacisk na edukację i wychowanie. Realizując obowiązujące w szkole programy, dążymy do wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, edukacyjnego i sportowego naszych uczniów. O wysokiej jakości nauczania świadczy uzyskanie przez szkołę honorowego tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” nadanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasza szkoła dołączyła również do grona szkół, które otrzymały nadawany przez Prezydenta m.st. Warszawy Certyfikat „Wars i Sawa – Program Wspierania Uzdolnionych”.

Szkoła uczestniczy m.in. w projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła, edukacyjno-terapeutycznym Ortograffiti, w cyklicznych koncertach muzycznych, lekcjach muzealnych np. w Zamku Królewskim, Muzeum Narodowym, Muzeum Powstania Warszawskiego, w szerokiej ofercie zajęć Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej i Mediateki oraz w edukacyjnych programach filmowych i teatralnych.

Szkoła organizuje wycieczki po Warszawie, kilkudniowe wycieczki po Polsce oraz „Zielone szkoły”, w czasie których realizowany jest program nauczania. Ponadto uczniowie klas młodszych biorą udział w różnych programach m.in. „Szkoła z witaminą”, „Wiem co jem”, „Więcej wiem, mniej choruję”.

Prężnie działające Samorządy Uczniowskie i Szkolny Klub Wolontariatu organizują apele okolicznościowe, różne konkursy oraz akcje charytatywne propagując ideę wolontariatu. Kilka razy do roku dzieci zbierają słodycze, artykuły papiernicze i inne drobiazgi, które wysyłane są do domów dziecka. Poprzez zbiórki pieniędzy i żywności dla zwierząt, uczniowie wspomagają także schroniska.

Wszystkie klasy w naszej szkole prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę. Zapewniamy zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka. Dbamy o tradycje. Kształtujemy postawy tolerancji i poszanowania wobec drugiego człowieka. Wspieramy rodziców w wychowaniu.

Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki, a także pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego, którzy przyczyniają się do osiągania przez nich sukcesów na miarę możliwości. Uczniowie biorą także udział w licznych programach profilaktycznych dotyczących m.in. wykrywania wad słuchu, wzroku czy postawy oraz w licznych zajęciach prowadzonych przez pedagoga, psychologa, Straż Miejską i Policję.

Dzieci i rodzice będący w trudnej sytuacji życiowej otrzymują także pomoc materialną.

Klasy ogólne i sportowe w naszej szkole realizują ten sam program nauczania. Uczniowie klas 1-3 od pierwszej klasy uczestniczą w obowiązkowych zajęciach języka angielskiego i zajęciach komputerowych. Klasy sportowe 1-3 mają dodatkowo w planie lekcji trzy godziny zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznegoi trzy treningi pływackie.

Uczniowie w klasach 1-3 pracują w oparciu o podręczniki uwzględniające podstawę programową. Wszystkie te książeczki są kolorowe, ciekawe i dostosowane do możliwości wiekowych dzieci. Podręczniki są bezpłatne.

Edukacja najmłodszych uczniów polega na umiejętnym splataniu nauki z zabawą, aby w łagodny sposób wprowadzić ich w świat szkoły. W tym celu do potrzeb najmłodszych dzieci dostosowane zostały sale lekcyjne i świetlica, umieszczone na parterze budynku.

Aby umożliwić uczniom maksymalny rozwój, szkoła oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe, na których dzieci mogą rozwijać swoje zdolności, zdobywać wiedzę i umiejętności. Są to m.in. dla uczniów klas 1-3 gry i zabawy ruchowe, konsultacje z języka angielskiego, zajęcia wspomagające rozwój dziecka, koła zainteresowań, a dla uczniów klas 4-8 zajęcia plastyczne, chór, koła przedmiotowe i zainteresowań, zajęcia sportowe oraz konsultacje przedmiotowe.

Klasy 4-8 sportowe w zależności od profilu poza ogólnym planem nauczania realizują różne zajęcia treningowe. Klasa pływacka ma codziennie treningi na pływalni a klasa o profilu biathlon, /taekwondo po 6 godzin treningów tygodniowo w wybranej dyscyplinie.

Bogata oferta zajęć sportowych (klasy sportowe 1-3 o profilu pływanie, klasy sportowe 4-8 o profilu pływanie, taekwondo, biathlon, pięciobój nowoczesny – idzie w parze z wysokim poziomem nauczania oraz prowadzeniem przedmiotowych zajęć pozalekcyjnych, które przygotowują uczniów do konkursów, w których laureaci reprezentują naszą placówkę w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich.

Najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne programy nauczania matematyki i języka polskiego. Wyniki sportowe uczniów plasują szkołę na czołowych miejscach w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz na szczeblu krajowym m.in. w Mistrzostwach Polski w pływaniu, w Pucharze Polski w biathlonie, czy Pucharach Polski i Mistrzostwach Europy w taekwondo olimpijskim.

Każdego roku uczniowie naszej szkoły za osiągnięcia, wyniki w nauce i sporcie są wyróżniani i nagradzani.

Dla kandydatów do klas pierwszych sportowych wiosną każdego roku przeprowadzane są próby sprawnościowe. Kandydaci muszą posiadać bardzo dobry stan zdrowia poparty zgodą do uprawiania danej dyscypliny wydaną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Kandydaci do klas starszych powinni posiadać orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej oraz dodatkowo osiągać dobre wyniki w nauce i zachowaniu.

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego odbywa się przy udziale systemu elektronicznego. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji wraz z opisem próby sprawności fizycznej znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Misją naszej szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego zdobywania wiedzy w warunkach bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia i szacunku.

 

HISTORIA SZKOŁY


23.09.1968 r. budynek przy ulicy Szegedyńskiej 11 został oficjalnie oddany do użytku. Pomimo, iż Szkoła Podstawowa nr 263 została powołana do życia 4.09.1967 początkowo nie miała własnego lokum. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ludowego Lotnictwa Polskiego przy ul. Lindego i w Szkole Podstawowej nr 106 przy ulicy Nocznickiego.

 

6.05.1972 r. naszej szkole nadano imię Powstańców Wielkopolskich. Odtąd ostatni żyjący uczestnicy powstania, a potem ich potomkowie byli obecni w życiu szkoły w czasie oficjalnych uroczystości i świąt, wspierając edukację patriotyczną i wiedzę historyczną naszych uczniów. Tradycje te kultywujemy nadal obchodząc rocznice wybuchu powstania.

 

W roku szkolnym 1984/1985 szkole nadano status szkoły sportowej o profilu pięcioboju nowoczesnego. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Zbigniew Kuciewicz – „niespokojny duch” sekcji pięcioboju nowoczesnego warszawskiej Legii, trener klasy mistrzowskiej.

 

4.12.1998 r. obchodzono 30-lecie istnienia szkoły.

 

Od dnia 1.09.1999 r. po wdrożeniu reformy oświaty i przekształceniu dotychczasowych ośmioletnich szkół podstawowych w szkoły sześcioletnie oraz utworzeniu trzyletnich gimnazjów powstało Gimnazjum nr 8, które znalazło swoją siedzibę w tym samym budynku.

 

Od dnia 1.09.2000 r. Szkoła Podstawowa nr 263 wraz z Gimnazjum nr 8 tworzy Zespół Szkół nr 2 z oddziałami sportowymi. Dyrektorem Szkoły jest Pan Jan Orłowski, który piastuje tę funkcję od roku 2000.

 

W roku szkolnym 2001/2002 odbył się kapitalny remont szkoły. Odnowione sale lekcyjne wyposażone zostały w nowe meble, a w sali gimnastycznej powstała ścianka wspinaczkowa.

 

W roku szkolnym 2002/2003 przy naszej placówce wybudowano wielofunkcyjną halę sportową, a szkoła została objęta monitoringiem.

 

W 2004 r. oddane zostały do użytku nowoczesne, ogrodzone, oświetlone boiska sportowe ze 150-metrową tartanową bieżnią.

 

Od 1.09.2004 r. następuje zmiana numeru Zespołu Szkół nr 2 na Zespół Szkół nr 52, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 263 i Gimnazjum nr 78.

 

W listopadzie 2007 r. zmodernizowano monitoring, poprzez wprowadzenie kamer do wnętrz budynku (korytarze, szatnie itp.) znacznie poprawiło się bezpieczeństwo.

 

Od początku istnienia szkoła obchodzi uroczystości jubileuszowe. W pierwszych latach uczestniczyli w nich nasi patroni Powstańcy Wielkopolscy. Każdego roku w grudniu dyrekcja, nauczyciele i uczniowie biorą udział w uroczystych obchodach z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

W 2012 roku z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia szkoły i 40-lecia nadania imienia szkoła otrzymała Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, jako wyraz uznania dla jej działań. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 nadało szkole Odznakę Honorową „Wierni Tradycji” za wybitne zasługi w dziele upowszechniania wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

 

W 2013 roku, z okazji 95-rocznicy wybuchu powstania, uczniowie  uczestniczyli w lekcji historii w Pałacu Prezydenta RP. W 2015 r. nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową w Chodzieży noszącą imię Powstańców Wielkopolskich.

 

Od 1.09.2017 r. zgodnie z nową reformą oświaty oraz wygaszaniem gimnazjów, nazwa szkoły z Zespołu Szkół nr 52 zmienia się na Szkoła Podstawowa nr 263.

                                               

W maju 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 263. Podczas podniosłej uroczystości Prezesi Poznańskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego: Tadeusz Musiał i Prezes Honorowy Towarzystwa Stefan Barłóg; odznaczyli Sztandar szkoły złotą odznaką „Wierni Tradycji”, a Burmistrz Bielan Pan Tomasz Mencina i Dyrektor szkoły Pan Jan Orłowski odsłonili okolicznościową tablicę poświęconą jubileuszu 50-lecia szkoły, 45-lecia nadania imienia i 100-lecia odzyskania niepodległości.

 

19.06.2019 r. uroczyście pożegnaliśmy ostatni rocznik klas gimnazjalnych.